© Copyright 2022 by Adam Majewski

ilustracje na podstawie storyset.com

> O nas

> Czym się zajmujemy

> Projekty

Jesteśmy partnerem merytorycznym w projekcie Erasmus+ - Furnicert.

 

Celem projektu jest nauka zawodowego języka angielskiego dla branży meblarskiej poprzez narzędzia e-learningowe oraz rozwijanie nowych kompetencji w meblarstwie w językach obcych (angielski) . Projekt skierowany jest do profesjonalistów pracujących w branży meblarskiej, którzy chcą/potrzebują, aby zwiększyć swoje kompetencje językowe oraz do nauczycieli języków obcych. Projekt będzie dążył do poprawy poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, będzie się koncentrować na nauczaniu i uczeniu się języków oraz promować różnorodność językową UE. Grupy docelowe projektu czyli pracownicy branży meblarskiej uzyskają możliwość walidacji i waloryzacji umiejętności i kompetencji językowych zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji wg European Cooperation for Accreditation.

 

Link do strony projektu: https://furnicert.eu/

 

Partnerzy:

https://www.eurospeak-ireland.com/

 

https://www.globalnet.com.pl/pl/home

 

http://www.cetem.es/en

 

https://unicert.gr/

 

Czas trwania projektu: 01-05-2022 / 01-08-2024

 

Kod projektu: 2021-2-PL01-KA220-VET-000050140

 

 

 

 

FURNICERT - CERTIFICATION IN LANGUAGE FOR FURNITURE

14 grudnia 2022

Projekty